Home Game bóng đá online FIFA ONLINE Hướng dẫn ăn mừng bàn thắng trong FIFA 22

Hướng dẫn ăn mừng bàn thắng trong FIFA 22

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện các động tác ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn trong FIFA 22. Dưới đây là danh sách đầy đủ các động tác ăn mừng cho các hệ máy PlayStation 4, Xbox One và PC.

Kiểu Ăn Mừng Mới

Kiểu ăn mừng PlayStation Xbox / PC Gamepad
FingersGiữ L2 nhấn R3Giữ LT đè R3
Time CheckGiữ R2 gẩy R ⇨⇦Giữ RT gẩy R ⇨⇦
PictureGiữ R2 nhấn ▢Giữ RT đè X
PointGiữ L1 gẩy R ⇨⇨Giữ LB gẩy R ⇨⇨

Ăn Mừng Bàn Thắng Kiểu Cơ Bản

Kiểu ăn mừngPlayStationXbox / PC Gamepad
Ăn mừng kiểu đặc trưng (tùy thuộc cầu thủ)XA
Ăn mừng kiểu ngẫu nhiênB
Hủy ăn mừngL1 + R1LB + RB

Ăn Mừng Bàn Thắng Kiểu Chạy

Kiểu ăn mừngPlayStationXbox / PC Gamepad
Thumb SuckGiữ ▢Giữ X
Arms OutBấm nhẹ ▢ sau đó Giữ ▢Bấm nhẹ X sau đó Giữ X
Wrist FlickBấm nhẹ △ sau đó Giữ △Bấm nhẹ Y sau đó Giữ Y
AeroplaneGiữ R3Giữ R3
Point to SkyGiữ R ⇧Giữ R ⇧
TelephoneGiữ R ⇩Giữ R ⇩
Hands OutGẩy R ⇨ sau đó Giữ R ⇦Gẩy R ⇨ sau đó Giữ R ⇦
Come On!Gẩy R ⇦ sau đó Giữ R ⇨Gẩy R ⇦ sau đó Giữ R ⇨
Blow KissesGẩy R ⇩ sau đó Giữ R ⇧Gẩy R ⇩ sau đó Giữ R ⇧
Double Arm SwingGẩy R ⇧ sau đó Giữ R ⇩Gẩy R ⇧ sau đó Giữ R ⇩
Flying BirdGẩy R ⇨ sau đó Giữ R ⇨Gẩy R ⇨ sau đó Giữ R ⇨
Head on HeadGẩy R ⇦ sau đó Giữ R ⇦Gẩy R ⇦ sau đó Giữ R ⇦
Heart SymbolGẩy R ⇩ sau đó Giữ R ⇩Gẩy R ⇩ sau đó Giữ R ⇩
Arms Pointing UpGẩy R ⇧ sau đó Giữ R ⇧Gẩy R ⇧ sau đó Giữ R ⇧
WindmillXoay R theo chiều kim đồng hồXoay R một vòng kim đồng hồ

Ăn Mừng Bàn Thắng Kiểu Kết Thúc

Kiểu ăn mừngPlayStationXbox / PC Gamepad
ScissorsGiữ L1 đè ▢Giữ LB đè X
ChallengeGiữ L2 bấm nhanh 2 lần ▢Giữ LT bấm nhanh hai lần X
xoayning FrogGiữ L2 xoay RGiữ LT xoay R
One EyeGiữ R2 nhấn R3Giữ RT đè R3
SwaggerGiữ R1 bấm nhanh hai lần ◯Giữ RB bấm nhanh hai lần B
NailbiterGiữ R2 Giữ R ⇧Giữ RT giữ R ⇧
Pigeon
Giữ R1 nhấn R3
Giữ R1 nhấn R3
Signature Finishing Move
nhấn X

nhấn A
XGiữ L1 Gẩy R ⇩⇩
Giữ LB Gẩy R ⇩⇩
Floor xoay
Giữ L1 xoay R ngược chiều kim đồng hồ
Giữ LB xoay R
Timber
Giữ L2 nhấn ◯

Giữ LT nhấn B
Cell Phone
Giữ L2 nhấn ▢

Giữ LT nhấn X
Hypnosis
Giữ L2 nhấn △

Giữ LT nhấn Y
Show Respect
Giữ L1 bấm nhanh 2 lần ◯

Giữ LB bấm nhanh 2 lần B
Stir The Pot
Giữ L2 bấm nhanh 2 lần △

Giữ LT bấm nhanh 2 lần Y
Point to the Sky
Giữ L1 nhấn ◯

Giữ LB nhấn B
Spanish Dance
Giữ L2 Gẩy R ⇧⇧

Giữ LT Gẩy R ⇧⇧
World Beater
Giữ R1 bấm nhanh 2 lần △
Giữ RT bấm nhanh 2 lần Y
The Salute
Giữ R1 nhấn △
Giữ RB nhấn Y
Mannequin
Giữ L2 Giữ R ⇧
Giữ LT Giữ R ⇧
I Can’t Hear You
Giữ L2 Giữ R ⇨
Giữ LT Giữ R ⇨
Heart
Giữ L2 Giữ R ⇩

Giữ LT Giữ R ⇩
Brick Fall
Giữ L2 Giữ R ⇦

Giữ LT Giữ R ⇦
PipeGiữ L2 Gẩy R ⇧⇩Giữ LT Gẩy R ⇧⇩
Scorpion
Giữ L2 Gẩy R ⇦⇨
Giữ LT Gẩy R ⇦⇨
TeaGiữ L2 Gẩy R ⇨⇦
Giữ LT Gẩy R ⇨⇦
NeighbourhoodGiữ L2 Gẩy R ⇩⇩Giữ LT Gẩy R ⇩⇩
Knee Slide Fail
Giữ L2 Gẩy R ⇦⇦

Giữ LT Gẩy R ⇦⇦
Mask
Giữ L1 Gẩy R ⇧⇧

Giữ LB Gẩy R ⇧⇧
Break Dance
Giữ R1 Gẩy R ⇨⇨
Giữ RB Gẩy R ⇨⇨
Riding the WaveGiữ L1 nhấn △
Giữ LB nhấn Y
Relax
Giữ R2 Giữ R ⇦

Giữ RT Giữ R ⇦
Backwards Worm
Giữ R1 xoay R xoay ngược chiều kim đồng hồ
Giữ RB xoay R xoay ngược chiều kim đồng hồ
Uncontrolled BackflipGiữ R2 xoay R theo chiều kim đồng hồ
Giữ RT xoay R theo chiều kim đồng hồ
Handstand
Giữ R2 xoay R xoay ngược chiều kim đồng hồ
Giữ RT xoay R xoay ngược chiều kim đồng hồ
Hop & Point
Giữ R2 R Gẩy ⇩⇩

Giữ RT R Gẩy ⇩⇩
Knee Slide DragGiữ L1 Gẩy R ⇩⇧Giữ LB Gẩy R ⇩⇧
KO
Giữ L1 bấm nhanh 2 lần ▢
Giữ LB bấm nhanh 2 lần ▢
KO
Right Here Right Now

Giữ R1 nhấn ◯

Giữ R1 nhấn ◯
Surf and FlexGiữ L2 Gẩy R ⇩⇧Giữ LT Gẩy R ⇩⇧
Stand TallGiữ R1 R Giữ ⇦
Giữ RB R Giữ ⇦
Little Brother
Giữ L2 bấm nhanh 2 lần ◯
Giữ LT bấm nhanh 2 lần B
Fingers
Giữ L2 nhấn R3
Giữ LT nhấn R3
Kiss The Ground
Giữ R2 Giữ R ⇨
Giữ RT Giữ R ⇨
DisbeliefGiữ R2 Giữ R ⇩
Giữ RT Giữ R ⇩
PeaceGiữ R2 bấm nhanh 2 lần ▢
Giữ RT bấm nhanh 2 lần X
Waddle (offline only)
Giữ R1 bấm nhanh 2 lần ▢

Giữ RB bấm nhanh 2 lần X
Golf Swing
Giữ L2 xoay R theo chiều kim đồng hồ
Giữ LT xoay R theo chiều kim đồng hồ
MatadorGiữ R1 Gẩy R ⇦⇨Giữ RB Gẩy R ⇦⇨
GogglesGiữ R1 Gẩy R ⇦⇨Giữ RB Gẩy R ⇦⇨
Time CheckGiữ R2 Gẩy R ⇩⇧Giữ R2 Gẩy R ⇩⇧
Push UpsGiữ R1 Gẩy ⇨⇦Giữ RB Gẩy ⇨⇦
The WormGiữ R1 + xoay R theo chiều kim đồng hồGiữ RB + xoay R theo chiều kim đồng hồ
DanceGiữ R1 Gẩy R ⇩⇩Giữ RB Gẩy R ⇩⇩
xoay & FallGiữ R2 Gẩy R ⇧⇧Giữ RT Gẩy R ⇧⇧
Dance & xoayGiữ R2 Gẩy R ⇨⇨Giữ RT Gẩy R ⇨⇨
PictureGiữ R2 nhấn ▢Giữ RT nhấn X
Cradle SwingGiữ R2 nhấn △Giữ RT đè Y
Kiss The RingGiữ R2 bấm nhanh hai lần △Giữ RT bấm nhanh 2 lần Y
Flying DiveGiữ R1 giữ R ⇧Giữ RB giữ R ⇧
Karate KicksGiữ R1 giữ R ⇨Giữ RB giữ R ⇨
Jump KicksGiữ R1 giữ R ⇩Giữ RB giữ R ⇩
Big ManGiữ L1 giữ R ⇨Giữ LB Giữ R ⇨
Baby GirlGiữ L1 giữ R ⇦Giữ LB Giữ R ⇦
Walk Like MeGiữ L1 Gẩy R ⇦⇨Giữ LB Gẩy R ⇦⇨
Giddy UpGiữ L1 nhấn R3Giữ LB đè R3
Calm DownGiữ L1 bấm nhanh 2 lần △Giữ LB bấm nhanh 2 lần Y
Phone It InGiữ L1 Giữ R ⇧Giữ LB Giữ R ⇧
MotorbikeGiữ L1 Giữ R ⇩Giữ LB giữ R ⇩
Hang LooseGiữ L1 Gẩy R ⇧⇩Giữ LB Gẩy R ⇧⇩
MueveloGiữ L1 Gẩy R ⇨⇦Giữ LB Gẩy R ⇨⇦
PointGiữ L1 Gẩy R ⇨⇨Giữ LB Gẩy R ⇨⇨